Thursday, September 16, 2010

vogue china

         
Liu Wen, Qin Shupei, Tao, Xi Mengyao, Sun Feifei
 vogue china- september 2010

No comments: